KONSULTACJE DLA RODZICÓW

To rodzaj wsparcia z którego mogą skorzystać rodzice doświadczający trudności w relacji z dzieckiem. Stosowane metody wychowawcze mogą okazać się nieskuteczne i prowadzić do poczucia bezsilności i frustracji. Przekazy międzypokoleniowe i relacje z własnymi rodzicami wpływają na to jak widzimy się w roli rodzica. Częścią pełnionej roli są niepowodzenia, rozterki, trudne emocje i myśli. Zrozumienie i opracowanie własnych potrzeb i emocji ma znaczenie dla budowania więzi z dzieckiem. Więź emocjonalna rodzica z dzieckiem ma podstawowe znaczenie dla jego rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego. Ma ona charakter unikalny dla każdej relacji i zależy od tego co wnoszą obie strony. Konsultacje dla rodziców tworzą przestrzeń dla poszukiwania indywidualnych rozwiązań.

DLA KOGO?

  • dla osób, które czują się niepewnie w roli rodzica
  • dla rodziców borykających się z trudnościami wychowawczymi
  • dla rodziców przeżywających trudne emocje w stosunku do dziecka
  • dla matek w depresji poporodowej
  • dla rodziców, dla których zachowanie dziecka jest niezrozumiałe i nie są w stanie sobie z nim poradzić
  • dla rodziców którzy nie akceptują zachowań i reakcji dziecka
  • dla rodziców nieumiejących pomóc dziecku w przeżywanych trudnościach

tel: 502 343 724