TERAPIA DZIECI

Terapia ma na celu zrozumienie źródła i natury problemów przeżywanych przez dziecko. Poznanie przyczyn stanowi warunek dla trwałej poprawy jego funkcjonowania. Dzieci doświadczają trudnych emocji na każdym etapie swojego życia. Dzięki odpowiedniemu wsparciu ze strony rodziców i terapeuty są w stanie rozwijać potrzebne mechanizmy samoregulacji emocji. Nie ma uniwersalnych rozwiązań, które sprawdzą się w każdym przypadku. Celem terapii jest usuwanie trudności z jakimi mierzy się dziecko oraz stymulowanie jego naturalnego rozwoju. W swojej pracy stosuję podejście interdyscyplinarne. Szczególnym obszarem moich zainteresowań jest więź i jej znaczenie dla tworzenia optymalnych warunków rozwoju dziecka. W terapii wykorzystuję techniki pracy z ciałem służące redukcji poziomu stresu.

DLA KOGO?

  • dla dzieci przeżywających lęk separacyjny
  • dla dzieci, u których pojawiają się objawy somatyczne (bóle brzucha, głowy, moczenie nocne, inne)
  • dla dzieci doświadczających niepowodzenia w regulacji emocji
  • dla dzieci, które często reagują złością
  • dla dzieci wycofanych i przeżywających lęk
  • dla dzieci doświadczających smutku, obniżenia nastroju
  • dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi
  • dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju
  • dla dzieci mających trudności z utrzymaniem uwagi i/ lub nadpobudliwych ruchowo

tel: 502 343 724